Solarni sustav za ugradnju na kosi krov

  • Solarni sustav za ugradnju na crijep

    Solarni sustav za ugradnju na crijep

    Neprobojna montaža na krov sa šinama

    Sustav se sastoji od tri dijela, naime pribora spojenog na krov – kuke, pribora koji podupire solarne module – tračnice i pribora za pričvršćivanje solarnih modula – međustezaljke i krajnje stezaljke. Dostupan je širok izbor kuka, kompatibilnih s većinom zajedničke tračnice, i može zadovoljiti brojne potrebe primjene. U skladu s različitim zahtjevima opterećenja, postoje dva načina za pričvršćivanje tračnice: bočno pričvršćivanje i donje pričvršćivanje. Kuka ima dizajn utora za kuku s podesivim položajem i širokim rasponom širina i oblika baze za odabir.Baza kuke ima dizajn s više rupa kako bi kuka bila fleksibilnija za ugradnju.

  • Solarni sustav za montiranje limenog krova